asfaltne

i beton baze

Tehnološki procesi u savremenom gradjevinarstvu u niskogradnji kao i u visokogradnji iziskuju opremu visokog kvaliteta u smislu ekonomičnosti i kvaliteta proizvoda koji izradjuju.

Zavisno od tehnološkog procesa i eventualno od trenutne situacije na lokaciji gde naši kupci vrše proizvodnju, predlažemo baze različitih kapaciteta i tipova mobilnih, stacioniranih betonskih i asfaltnih baza.