drobilice

i drobilična postrojenja

Tehnološki procesi za preradu rude u finalni proizvod kao i njenu doradu radi daljeg oblikovanja i primene za druge tehnološke procese iziskuju drobilice raznih veličina, tipova i oblika u zavisnosti od materijala koji se preradjuje i oblika koji želimo da dobijemo.

Našim kupcima u zavisnosti od tehnološkog procesa u njihovoj proizvodnji nudimo drobilice raznih tipova, veličina i različitih vrsta pogona kao i drobilična postrojenja koja su pokretna, polupokretna i stacionirana.