eksplozivne materije

i inicijalna sredstva

praškasti eksplozivi

Praškasti eksplozivi su namenjeni za miniranje u rudarstvu, građevinarstvu, šumarstvu, poljoprivredi, a moguća je primena i u nekim drugim privrednim granama. Primenjuju se na površinskim kopovima i u jamskoj eksploataciji gde nije prisutan metan i ugljena prašina. Pokazali su se izvanrednim za miniranje u suvim i vlažnim bušotinama, ali nisu pogodni za miniranje u bušotinama sa vodom.

emulzioni eksplozivi

Emulzioni eksplozivi su visoko energetski eksplozivi, otporni na vodu, koji pri miniranju izuzetno čvrstih stena mogu sadržati i metanski prah.

anfo smese

Anfo smese su namenjene za miniranje u suvim minskim bušotinama velikog prečnika, ali se njihovim razvojem doslo do proširenja na srednje i male prečnike.

inicijalna sredstva

  • Detonirajući štapin
  • Brzine detonacije 7.000m/s, namotan na kalemove dužine 250m, zaštićen od atmosferskih uticaja.
  • Električni detonatori
  • Svi elektični detonatori su posebno dizajnirani da obezbede tačnost i kontrolu neophodnu za izvanredne rezultate pri miniranju.
  • Neelektrični detonatori
  • Proizvedeni su za korišćenje na površinskim kopovima, kamenolomima, podzemnim rudnicima i građevinskim objektima. Izuzetno visoke tačnosti, obezbeđuju vrhunske rezultate pri miniranju. Nisu predviđeni za korišćenje u uslovima gde postoji opasnost od inicijacije i eksplozije metana i ugljene prašine.