nove i polovne

rudarske mašine

Savremeni način eksploatacije rude na površinskim kopovima kao i u jamskim uslovima kako sa aspekta ekonomske isplativosti tako i sa aspekta sigurnosti iziskuje opremu vrhunskog kvaliteta za odgovarajuće tehnološke procese u proizvodnji. Imajući sve to u vidu, mi se trudimo da našim kupcima omogućimo da u najoptimalnijim uslovima osavremenjuju svoj mašinski park i drže tehnološke procese na najvišem nivou.